XDL

  • Plattform: Webb
  • Dagliga användare: 100+
  • Kund: Hagalunds bangård

XDL

Nordens största tågdepå, Hagalund, drogs med förseningar, dag ut och dag in. Även utan trafikstörningar blev tågen försenade därifrån på grund av tidskrävande manuell hantering. Vi datoriserade processen och kopplade ihop alla användare i XDL. Efter införandet gick vartenda tåg i tid under en hel vecka, något som aldrig hänt tidigare..