TrAppen

  • Plattform: Android och iOS
  • Uppdragsgivare: SJ AB
  • Dagliga användare: 2 000+

App för lokförare och ombordpersonal

I december 2010 släppte vi den första versionen och den kom att lägga ribban för vad en bra app för tågpersonal ska innehålla och hur den ska fungera. Vi designade utifrån de utmaningar personalen på fältet står inför, nämligen att snabbt få korrekt information utan att behöva leta.