Körorder

  • Plattform: Android, iOS och webb
  • Dagliga användare: 1 200+
  • Kund: SJ AB, Hector Rail, Arlanda Express

Körorder

Tidigare var trafikledningen tvungna att ringa till varje tåg om det tillkommit ny trafiksäkerhetsinformation eller tåget skulle köra en annan väg än planerat. Föraren fick skriva ner informationen som lästes upp och därefter motläsa. Nu överförs informationen i stället elektroniskt med en knapptryckning.