GPS/ECO-Driving

  • Plattform: Android
  • Dagliga användare: 1 000+
  • Kund: SJ AB

GPS/Eco-Driving

Vi skapade den första eco-driving-lösningen som gick att köra med endast en vanlig smartphone. Dessutom fungerar den lika bra när tåget är försenat som i tid, för den räknar hela tiden om körprofilen - varje sekund.

Vår eco-driving-lösning säger inte hur föraren ska köra, utan den ger föraren den information han/hon behöver för att kunna köra på bästa sätt.